Můj profil

Můj profil

                  Komunální volby v Praze 6 - program KDU-ČSL

                                               CO CHCEME 

                                               CO ODMÍTÁME 

 

 Můj politický program

Ve své politické činnosti se snažím prosazoval vyváženou politiku, která se snaží  o soudržnou společnost, která jediná může obstát v konkurenci ostatních zemí.

Rodinu s dětmi  pokládám za základ společnosti, bez kterého se dlouhodobě nedá udržet  ekonomický rozvoj, co kupříkladu ukazuje krize důchodového systému. Proto velmi souhlasím se snížení daňové zátěže pracujícím rodinám s dětmi a také těm, kteří pečují o nemohoucího seniora nebo o děti v pěstounské péči. Podporuji občanský sektor, který má právě v oblasti sociální a dobrovolnické důležité postavení.

Jsem silně vysazený na hazard, který byl puštěn z řetězu a  jsme zemí, která ho nedokáže rozumným způsobem regulovat. Obdobné je to s korupcí a jsem rád, že se objevují některé kroky ze strany policie, státních zástupců a soudů, které by mohly znamenat změnu a zahájení důslednějšího potírání  této rakoviny společnosti.

V politice prosazuji zájmy zejména střední třídy, o kterou se opírá nejenom ekonomika, ale i širší společenský rozvoj.

Jsme menší zemí, která je úspěšně začleněna do Evropské unie, ve které musíme vystupovat sebevědomě, ale bez neadekvátního fanfaronství. Musíme hledat spolehlivé partnery a zároveň důsledně hájit naše zájmy.

Mrzí mne, že se politika a politici v posledním období velmi zdiskreditovali. Přesto věřím, že se dá působit v této oblasti s čistým štítem a nabízet práci pro veřejnost jako službu. Protože jsem dlouhodobě působil jak v komunální, tak v celostátní politice, snažím se být užitečný pro současnou reprezentaci strany a pokud se nám podaří uspět v komunálních volbách, rád svoje zkušenosti nabídnu při prosazování politiky KDU-ČSL v Praze.

 

Politická kariéra

Do politiky jsem vstoupil v roce 1990. Po krátkém angažmá v Občanském Fóru (mluvčí zdravotníků v Praze 6) jsem byl zvolen do Zastupitelstva hl.města Prahy a Zastupitelstva Prahy 6, kde jsem působil několik volebních období. Roku 1995 jsem zakotvil v KDU-ČSL a po čase  jsem se  stal členem celostátního vedení. Dnes jsem místopředsedou Pražské organizace KDU-ČSL a působím v sociální komisi. 

Až do roku 2005 byla pro mne politika neplacenou veřejnou činností, živil jsem se zubní praxí. To se změnilo v únoru 2005, kdy jsem byl jmenován náměstkem na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Moje práce na zmíněném ministerstvu omezila stomatologickou praxi na minimum. Pět let jsem měl v kompetenci širokou oblast sociální politiky, rodinnou politiku, zdravotně postižené a další. Přes mnohé potíže se dařilo udržet úroveň jejich financování i rozvoj na slušné úrovni. Po nástupu ministra Drábka jsem s ulehčením ministerstvo opustil a jsem rád, že jsem se nepodílel na krocích, které podle mého názoru značně diskreditovaly a poškodily  tuto oblast politiky a mají v osobě náměstka Šišky i trestněprávní dohru.

Dnes již naplno pracuji v ordinaci a politikou se zabývám sice intenzivně, ale ve volném čase. 

 

Rodina

S manželkou Martinou, rozenou Kaplanovou, máme sedm dnes již dospělých dětí. Moje žena i já pocházíme z velké rodiny, které se v době totality angažovaly v křesťanském disentu. Manželka kromě hudby vystudovala teologickou fakultu a je mi životní oporou. Dnes působí jako hudební pedagog. Starší děti absolvovaly  vysoké školy ekonomického, uměleckého i sociálního zaměření , nejmladší Benedikt studuje v Anglii. Máme devět vnoučat a v současné době jsou u nás  v pěstounské péči dva kluci z rodiny manželky. To všechno nám dodává motivaci a energii  k tomu, že nestíháme stárnout. Do letošních Velikonoc jsme doma pečovali o babičku Marii Kaplanovou, která byla velkou osobností a rádi jsme ji dosloužili.

Život a problémy velké rodiny mi umožnily pochopit některé aspekty sociální a rodinné problematiky a projevily se v mém politickém zaměření na tuto oblast.

Mám různé zájmy - rád hraji na kytaru, pravidelně sportuji. Kromě volejbalu je to turistika, na kterou bohužel nezbývá v poslední době dostatek času. Již před mnoha lety jsem rezignoval na své výtvarné projevy a těším se na důchod, až se k nim vrátím. Snažím se maximálně využívat alespoň návštěvu kulturních akcí, zejména koncertů klasické hudby a divadel.

 

Profesní kariéra

Pracuji již 37 let jako zubní lékař. Po studiích v mé rodné Bratislavě na LF Univerzity Komenského a po  krátkém působení v Kolíně  jsem nastoupil v Praze 6, kde jsem také založil rodinu. V Praze  jsem atestoval a  působím zde  dodnes. Po sametové revoluci jsem krátce vedl stomatologické oddělení Prahy 6 do doby, než se ordinace zprivatizovaly. V současnost mám privátní ordinaci v Dejvicích.